Shikesho, E. T., & Joseph, E. (2020). Oshiholekwa shokushanga onomola (4) mOshikwanyama she uya kombada. JULACE: Journal of the University of Namibia Language Centre, 5(1), 25-36. https://doi.org/10.32642/julace.v5i1.1482